Нова стъпка към създаването на Единен патентен съд

Единен патентен съдВчера в Люксембург, в рамките на Съвета по конкурентоспособност, седем държави-членки (включително Франция, Германия и Обединеното кралство) са подписали Протокола относно временното прилагане на Споразумението за създаване на Единен патентен съд (UPC).‎ Редица други държави са потвърдили подкрепата си и се очаква скоро да подпишат Протокола.

Този Протокол е друг важен момент в посока на реализирането на Единен патентен съд. Временното прилагане на институционалните, финансовите и административните разпоредби на Споразумението позволява да бъдат извършени всички необходими правни и практически процедури, включително назначаване на съдии в Съда значително по-рано. Това трябва да гарантира, че Съдът е пълноценно функциониращ и готов за разглеждане на дела още на първия ден, в който споразумението официално влиза в сила – вероятно към края на 2016 г. В допълнение към седемте държави-членки, подписали Протокола, други също са се съгласили да бъдат едностранно обвързана с него и са обещали да го подпишат съвсем скоро след като подготовката им напредне.

Подписването на Протокола допълнително показва ангажимента на участващите държави-членки да гарантират бързото и гладко въвеждане в действие на Единен патентен съд.

Президентът на Европейското патентно ведомство, Беноа Батистели, приветства участието на Люксембург.

Днешното подписване е страхотна новина за иноваторите, които ще се възползват от тази опростена и по-добра патентна система. Осем от необходимите тринадесет държави вече са ратифицирали Споразумението. Няколко страни са на път да финализират своите ратификационни процеси и съм сигурен, че другите страни ще направят всичко възможно да приключат собствените си ратификации, така че Съдът да може да започне да работи и единният патент да влезе в сила през следващата година.”

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...