Среща на Съда за европейски търговски марки в OHIM

европейски търговски маркиОсмата среща на Съда за европейски търговски марки се състоя в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте, на 24-ти и 25-ти октомври.

Съдии, адвокати и други експерти от юридическата професия се събраха в Аликанте, за да обсъдят широк кръг от въпроси, свързани с европейски търговски марки, предимно сегашната съдебна практика в тази сфера, както и нови моменти в законодателството.

Източник: OHIM

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация.

Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...