Съдът наложи санкции на „Вивека Консултинг”

Съдът наложи имуществени санкции на „Вивека Консултинг” Съдът наложи имуществени санкции на „Вивека Консултинг”

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди установените от Комисията за защита на конкуренцията извършени нарушения на чл. 32 ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 и 2, както и на чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК, от страна на „Вивека Консултинг” ООД. Съдът остави в сила една от наложените три имуществени санкции по 86 480 лв. (общо 259 440 лв.) и намали другите две на 64 860 лв ( 216 200 лв.).

Производството беше образувано по искане на “Вивека” ЕООД, гр. София. Двете компании предлагат рекламни и ПР услуги.

Данните по преписката показват, че в името на ответното дружество недобросъвестно е търсено сходство с вече наложено на пазара наименование на конкурент. Умишлено е регистриран и използван домейн www.viveka.bg, идентичен с този на молителя –
www.viv-еka.com, а на Интернет страницата на „Вивека Консултинг” е публикуван заблуждаващ списък с клиенти и осъществени проекти. Комисията счита, че подобно поведение нарушава правилата на лоялната конкуренция и създава риск от въвеждане в заблуждение на потенциалните потребители на рекламни и ПР услуги.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.
При определянето на рекламата като заблуждаваща се взимат предвид и характеристиките на стоките и услугите, като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите.

Може да харесате още...