Съдебна забрана срещу нарушител на сорт праскова

сортПрез 2014г. в рамките на предварително ex parte производство пред Първоинстационен съд на Венеция, специализирано отделение за търговски производства и такива във връзка със законодателството за интелектуална собственост, Съдът уважава искането на ищеца за преюдициална съдебна забрана срещу предполагаемия нарушител, включително своеобразен saisie-contrefaçon (образци от прасковени дръвчета джуджета за ДНК анализ, събиране на документация (фактури, транспортни документи, рекламни материали в централата на ищеца) изземване на всички прасковени дръвчета, намиращи се във всички негови сгради, за да се осигури доказателство за извършеното нарушение и да се предотврати по-нататъшната продажба на растителния материал, нарушаващ посочения сорт растение.

Според ищеца, той е притежател на изключителния лиценз за специфичния сорт прасковено дърво с червени листа на име Bonfire, който е резултат от задълбочени генетични проучвания. Сортът Bonfire се ползва от правото на закрила като сорт растение на Общността, заявено на 17 юни 1997г., и регистрирано на 12 август 2002г. На 3 февруари 2013г е регистрирана и съответната европейска марка.

Резултатите от предварителните мерки и анализа на ДНК на растителния материал потвърждават твърдението на ищеца за извършено нарушение;

Съдебното решение, постановено на 10 ноември миналата година, потвърждава изцяло преюдициалната съдебна забрана от юли месец и нарежда на ответника да плати както съдебните разходи, така и възнаграждението на вещите лица по случая.

Източник: Международната общност на селекционерите на декоративни и плодни растения CIOPORA

CIOPORA обединява 125 растениевъди, национални селекционерски асоциации, патентни представители и консултанти по интелектуална собственост от 27 страни, чиито съвместни усилия са насочени към разработването, подобряването и хармонизирането на националните и международните правила за защита на сортовете растения. Топ приоритет на CIOPORA е постоянното развитие и подобряване на системите за защита на интелектуалната собственост за растителна иновации, включително права на растениевъдите, патенти, търговски марки.

Може да харесате още...