Проверки за опасни стоки

Съвместни проверки за опасни стоки detski_drehiСъвместни проверки за опасни стоки. По инициатива на Министерство на икономиката и енергетиката Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха съвместни  проверки за опасни стоки в четири търговски обекта в София. На проверките присъства и Асоциация „Активни потребители“.

Инспекторите на КЗП проверяваха приоритетно стоки за деца – проходилки, колички, дрехи и обувки. Проверките са направени съгласно предварително изготвени чек-листи за установяване безопасността на съответния вид продукт. При физическия оглед и попълването на чек-листите инспекторите не са установили несъответствие на проверяваните стоки с изискванията за безопасност.

От началото на годината КЗП е извършила около 4 000 инспекции по темата „безопасност на стоките”, в резултат на които са издадени 121 заповеди за забрана и изтегляне от пазара на открити доказано опасни стоки. Сред тях са детски облекла с връзки; стоки, имитиращи храни; запалки с необичаен външен вид и др.
Активностите на институцията по отношение предотвратяване пускането на пазара на стоки, за които не са извършени дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност са целогодишни.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите

Може да харесате още...