Съветът на ЕС наложи първи кибер санкции с цел международна сигурност и стабилност в киберпространството

киберпространствотоЕвропейският съюз разработва инструменти за кибер дипломация още от 2017г., но едва в края на юли месец тази година наложи първите си кибер санкции, съгласно Регламент (ЕС) 2019/796 на Съвета от 17 май 2019 г. („Регламент на ЕС за кибер санкциите“). По този начин Съветът насърчава мирното и сигурно използване на киберпространството, където да се зачитат всички права и свободи на човека, както и да се прилага закона в неговата цялост.

С цел предотвратяване на бъдещо злонамерено поведение в киберпространството, Съветът приложи ограничителни мерки към шест лица и три организации, участвали в кибератаки, публично познати като “WannaCry”, “NotPetya”, “Operation CloudHopper”, опита за атака срещу Организация за забрана на химическите оръжия, както и киберкражби във финансовия сектор.

Първоначалният регламент налага санкции на физически и юридически лица, изброени в Анекс, който досега е бил без съдържание, т.е., регламентът по същество е бил неефективен.

Освен забрана за пътуване, на посочените в Анекса лица и организации ще се налагат и финансови санкции. Първият елемент на финансовата санкция се изразява в замразяване на активите, а вторият – в забрана за пряко или косвено предоставяне на средства на физическото лице или организацията.

Компаниите от Европейския съюз трябва да гарантират спазването на правила за контрол на износа. Почти 500 страници е дълъг списъка с физически и юридически лица, съвместно с които компаниите няма да могат повече да извършват дейност. Има и други санкции на ЕС срещу около 30 държави, които ограничават търговията.

Неспазването на санкциите може да доведе до глоби, но също така носи риск от присъди за лишаване от свобода на служители и ръководители.

Европейският съюз ще продължи да насърчава отговорното поведение в киберпространството, като към списъка се очаква да се добавят още лица и организации.

Може да харесате още...