Сценични произведения

Драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други.

Драматични произведения

Театрални постановки или произведения, които са поставят на сцена. По отношение на жанра най- популярни са комедия, трагикомедия, драма, мелодрама, трагедия.

Музикално-драматични произведения

Произведенията са предназначени за представяне на сцена с два характерни елемента – музикална и театрална част. Разграничават се опера, оперета, опера-балет и мюзикъл.

Пантомимични произведения

Театрална постановка с основни изразни средства жестове и мимики с или без музика.

Хореографски произведения

Съществена характеристика на тези произведения е хореографията или съставянето на танцови композиции. Различават се класически и модерен балет.

Притежателите на права при сценичните произведения могат да се разделят на две групи

  • притежатели на авторско право;
  • притежатели на сродни права

Притежатели на авторско право са:

  • право на либретиста;
  • право на композитора на музиката (когато сценичното произведение е и музикално)

Икономически права на либретиста и  композитора:

  • възпроизвеждане и разпространение на произведението;
  • публично представяне на произведението;
  • преработка на произведението

Авторите на сценични произведения имат право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението, както и за всяко поредно използване.

Икономически права на режисьора и изпълнителя/ите са аналогични с тези на музикалните произведения.

Колективно управление на права

Театри в България

Може да харесате още...