Рекордна година за студентски обмени

студентски обмениБлизо 270 000 студенти от цяла Европа са участвали в програмата на ЕС за обмен през 2012 – 2013 г. Това е рекорд в нейната 27-годишна история.

Програма „Еразъм“ дава възможност на студенти да прекарат до една година в друга държава — за обучение или за учебен стаж в предприятие. В рамките на програмата студентите не заплащат такси за обучение в приемащите университети, а освен това им се отпуска стипендия, подпомагаща покриването на техните разноски в чужбина.

Освен за студенти, „Еразъм“ предоставя възможности и за научни работници, работещи в сферата на висшето образование и бизнесмени да пътуват в чужбина за преподаване или обучение за период до 6 седмици.

Програмата обхваща всички страни от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. Бившата югославска република Македония се присъедини тази година.

Прекарването на време в чужбина помага на студентите да разширят опита си и им дава възможност да повишат своите шансове за намиране на работа. Научните работници могат да натрупат ценен опит за подобряване на качеството на преподавателската си дейност.

В момента около 10% от студентите в ЕС учат или се обучават в чужбина, като целта на Съюза е техният брой да се удвои до 2020 г.

Източник: Европейска комисия

Може да харесате още...