Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция кзкСтартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

На 12 юли 2013 г. стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/. На сайта може да бъде намерена пълна информация за проекта, новини, както и всички материали от провежданите досега семинари. В рамките на специално създадена платформа членовете на организацията ще имат възможност да обменят информация и да провеждат обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция.

Софийски форум по конкуренция е съвместна инициатива на българската Комисия за защита на конкуренцията и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). През 2012 г. заместник-генералният секретар на УНКТАД – г-н Петко Драганов, и председателят на КЗК – г-н Петко Николов, подписаха Меморандум за разбирателство и обединиха усилията си за създаване и утвърждаване на Софийския форум по конкуренция като неформална платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултации в областта на политиката и правото на конкуренция.

Форумът цели да задълбочи сътрудничеството и регионалните отношения на страните от Балканския регион, като по този начин постигне единно и непротиворечиво прилагане на правилата по конкуренция. Проектът има за задача да подпомогне страните от региона при приемането и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията, както и да увеличи ползите за тези страни от добре функциониращите пазари.

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Може да харесате още...