Нови правила относно срока на защита на музикални записи

Съветът на Европа прие с квалифицирано мнозинство директива за удължаване срока на защита на правата на изпълнителите и продуцентите на музикални записи, в рамките на ЕС, от 50 на 70 години.

музикални записиДелегатите от Белгия, Чехия, Холандия, Люксембург, Румъния, Словакия, Словения и Швеция гласуваха „против”, а делегациите на Австрия и Естония се въздържаха.

Новата директива има за цел да повиши нивото на защита на изпълнителите чрез признаване на техния творчески и артистичен принос.

Изпълнителите обикновено започват своята кариера рано, и периодът на закрила от 50 години  често не защитава техните изпълнения през целия им жизнен цикъл. Поради тази причина, доходите в края на живота им понякога рязко намаляват. Често те не могат да разчитат на правата си, за да ограничат нежеланото използване на своите произведения.

Директивата предвижда и мерки, с които да гарантира, че изпълните, които са прехвърлили своите изключителни права на звукозаписни продуценти, действително имат полза от удължаването на срока и могат да си възвърнат правата при определени условия. Освен това, директивата хармонизира метода на изчисляване срока на защита на песни и други музикални композиции, с думи създадени от няколко автора. Срокът на защита ще изтича 70 години след смъртта на последния член на екипа: автора на текста или композитора на музиката.

Държавите-членки ще трябва да включат новите разпоредби в националните си законодателства в рамките на две години. Приемането на директивата, която изменя Директива 2006/116/ЕО, е в резултат на споразумение с Европейския парламент на първо четене.

Комисията представи предложението през юли 2008г., а Европейският парламент я гласува през април 2009г. (8898/09).

Източник: http://www.consilium.europa.eu

Изготвил: Иванна Вълчева

Може да харесате още...