Среща на работната група по ИС в Дигиталния свят

ohim исРаботната група на Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост по ИС в Дигиталния свят, проведе своята първа среща.

Членовете на работната група се събраха в Брюксел, за да обсъдят редица проекти и да продължат работата по вече стартиралите такива.

През февруари, работните групи по информиране на обществеността, икономика и статистика, правни въпроси и правоприлагане се срещнаха за дискусии и актуализиране на постигнатия до момента напредък по проекти на Обсерваторията.

Работните групи са съставени от представители на частния и публичния сектор от целия Европейски съюз.

OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на ИС – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...