Среща на Междуправителствена група

кзк Среща на Междуправителствена група от експерти по конкурентно правоСреща на Междуправителствена група от експерти по конкурентно право

Председателят на КЗК – г-н Петко Николов, участва в Тринадесетата среща на Междуправителствената група от експерти по конкурентно право към УНКТАД, която се провежда от 8 до 10 юли в Женева, Швейцария.

Целта на конференцията е да бъдат идентифицирани насоки и практически начини за предаване на опит към ведомствата по конкуренция в развиващите се страни и страните с икономики в преход.

Представителите на органите по конкуренция, на частния сектор и на гражданското общество, експерти от международни и регионални организации, провеждат задълбочени обсъждания и консултации по въпроси свързани с влиянието на картелите върху бедните, разпределението на ресурсите и повишаването на административния капацитет като инструмент за повишаване ефективността на ведомствата по конкуренцията, условията и процедурите за международно сътрудничество по казуси засягащи повече от една страна.
Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Може да харесате още...