Среща между IMPI и EPO

epoEPO съобщи за среща в Мексико Сити на ръководителите на Мексиканския Институт по Индустриална Собственост (IMPI) и Европейското Патентно Ведомство, на която те са се споразумели да засилят сътрудничеството си в подкрепа на иновациите.

Имало е и среща между председателя на  EPO Benoît Battistelli, министъра на икономиката, Ildefonso Guajardo Villarreal, представители на мексиканската и европейската промишленост, и UNAM, която е била  съсредоточена върху  подобряването на патентната система.

Председателят на EPO подчертава важността на партньорството между IMPI и EPO и споделянето на опит като ключови  за развитието на бизнеса и иновациите в Мексико. Поради това Мексиканският Институт по Индустриална Собственост ще работи за оптимизиране на системата за  интелектуална собственост като си сътрудничи с Ведомствата по Интелектуална Собственост по света и  се фокусира върху предоставянето на патентна защита.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...