Спор между Италия и Словения за защитено географско указание

защитено географско указание

Снимка: Andreas Levers, Flickr

Италия опитва да защити световноизвестния балсамов оцет от Модена (защитено географско указание) от опита производството му да бъде „стандартизирано“ от Словения. Европейската комисия има време до 3 март да излезе с решение.

В началото на декември Словения уведоми Европейската комисия за някои национални проектни правила за качеството на оцета и разредената оцетна киселина. Основната цел на този национален технически стандарт е да се гарантира, че всяка смес на винен оцет може да се продава като балсамов оцет.

Балсамовия оцет, произвеждан в италианския град Модена има статут на защитено наименование за произход и защитено географско указание. В решение от 2019 г. на Съда на ЕС обаче се посочва, че такава защита не се разпростира върху неговите негеографски компоненти, а именно „aceto“ и „balsamico“. Словения разчита на това тълкуване на Съда на ЕС, за да създаде стандарт за производство на балсамов оцет, който ще отвори нов бизнес сегмент.

Италиански производители на балсамов оцет реагират много остро на новината. Говорят за „пряка атака срещу европейската система за качествено земеделие и храни“ и „незаконна операция, която нарушава разпоредбите на ЕС за защита на географски указания“.

Традиционният балсамов оцет от Модена, който е със защитено наименование за произход и защитено географско указание се произвежда от гроздова шира. Традиционно се приготвя от точно определени сортове грозде. Към гроздовата шира се добавя минимум 10-процентен винен оцет и известно количество отлежал най-малко десет години оцет.

От EUROACTIV съобщават, че Европейската комисия разполага с по-малко от седмица за уреждане на въпроса, тъй като периодът за оценка на проектомерките изтича тази сряда (3 март).

Наименование за произход (НП) е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.

Географско указание (ГУ) е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

Може да харесате още...