Споразумението от Сингапур (Singapore Treaty ) относно законите за търговски марки ще влезе в сила през 2009-та

търговски маркиНовото международно споразумение, поставящо стандарти на законодателството за търговски марки – процедури по регистрация, ще влезе в сила през 2009-та година след ратификацията му от Австралия на 16.12.2008г.

Това е десетата ратификация, която ще позволи влизането в сила на споразумението на 16-ти март 2009.

Споразумението от Сингапур бе прието от страни-членки на СОИС на 28.03.2006г. в Сингапур. Споразумението има за цел да постави стандарти за процедурата по регистрация на търговски марки и лицензии. Дава възможност на собствениците на търговски марки и националните органи по търговските марки да се възползват от ефективността при използване на съвременни комуникационни технологии за обработка и управление на променящите се права върху марките.

Повече информация може да бъде намерена на:

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0068.html


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...