Споразумение между OHIM и Световната организация за интелектуална собственост

OHIM, СОИСПрезидентът на Ведомството за европейски марки OHIM, Антонио Кампинос, и Генералният директор на СОИС, г-н Франсис Гъри, на 30 октомври подписаха споразумение, от което следва по-близко сътрудничество между двете организации в актуализирането и усъвършенстването на съдържанието и функциите на техните съществуващ и бъдещи бази данни, чрез обмяна на данни и техническа информация, както и поделяне на работата по зареждане на данни в класификационни бази данни, в Глобалната база данни на СОИС за брандове, TMview и базата данни за промишлени дизайни на OHIM.

Спорзумението, подписано в испанския град Барселона, където OHIM бе домакин на първата Годишна среща на TM5 групата, и където г-н Гъри и делегацията на СОИС присъстваха като наблюдатели, следва от Меморандума за разбирателство, подписан между Ведомството за европейски марки и дизайни и СОИС в Аликанте през юни миналата година.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...