Споразумение между EUIPO и Евроюст във връзка с права на интелектуална собственост

права на интелектуална собственостСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) засилват сътрудничеството си за по-ефективно справяне с престъпните злоупотреби с права на интелектуална собственост в областта на фалшифицирането и онлайн пиратството. Подписано е споразумение (SLA), с което да се увеличи капацитета на Евроюст и да се разшири опита на оргаизацията в подкрепа на сложни разследвания в тази област.

Престъпността в областта на интелектуалната собственост все повече се счита за свързана с организираната престъпност и част от други тежки престъпления. Изключително важно е да се засили борбата срещу нарушенията на права на интелектуална собственост, особено в онлайн средата.

В контекста на пандемията с COVID-19, при която проблемът с фалшифицирането и пиратството набира нова скорост с незаконното производство и разпространение на фалшиви защитни средства и маски за лице, борбата с престъпността срещу ИС е от ключово значение за защита на потребителите. Разбира се, тя допринася и за запазване на здрава икономика и подкрепя възстановяването на легитимни бизнеси, особено творчески и иновативни.

Споразумението, което предвижда 750 000 евро допълнително финансиране за Евроюст до края на 2024 г., ще допринесе за изграждането на допълнителен експертен капацитет за борба с този вид престъпна дейност.

Засиленото сътрудничество между EUIPO и Евроюст освен това ще даде силен тласък на Европейската мрежа на прокурорите в областта на интелектуалната собственост (EIPPN). Той ще се изразява най-вече в подобряване на знанията, опита и изследванията на бизнес моделите зад нарушенията на права на интелектуална собственост. От голяма важност е да се разработят и идентифицират актуални материали, които да отговорят на повтарящи се въпроси по време на разследвания на престъпления срещу интелектуалната собственост.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO
Снимка: Eurojust


Евроюст

Евроюст е орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество. Той има за задача да подобрява координацията между държавните органи за разследване и съдебно преследване в случаи на тежки престъпления с международен елемент, включително такива, свързани с права на интелектуална собственост.

Колегията на Евроюст се състои от представители на 27-те държави-членки – опитни съдии, прокурори или полицаи.

Компетентни за провеждане на разследванията и съдебните процеси са органите на държавите членки. Когато се засягат финансите на Европейския съюз Евроюст може и сам да започва разследвания. За тези случаи на базата на Евроюст в бъдеще с регламент може да бъде създадена Европейска прокуратура.

Може да харесате още...