Споразумение за сътрудничество между EUIPO и Международната мрежа за малки и средни предприятия INSME

споразумение за сътрудничествоСлужбата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) е подписала споразумение за сътрудничество с Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME).

INSME е сдружение с нестопанска цел, работещо под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), която има 67 членове от 31 различни държави. Асоциацията обединява правителствени органи, международни организации, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса и търговски камари в международен мащаб.

Целите, които си поставя INSME са:

  • да улесни обмена на идеи, ноу-хау и опит;
  • да разпространява оригинални методологии и инструменти;
  • да насърчава публично-частния диалог;
  • да спомогне за създаване на международни партньорства.

Споразумение за сътрудничество дава възможност на двете организации да работят в преследване на обща цел, за насърчаване на растежа на МСП. INSME работи за по-стабилна глобална бизнес среда и за създаване на правилно функционираща иновационна екосистема. Интелектуалната собственост играе важна роля в защитата на иновативните идеи, когато е интегрирана в процеса на създаване.

Благодарение на споразумението със Службата на ЕС за интелектуална собственост, INSME се сдобива с полезна информация за правата на интелектуална собственост и предимствата от тяхната закрила. Консолидирайки усилията си с Международната мрежа за малки и средни предприятия, EUIPO укрепва своята мрежа за сътрудничество, с цел да достигне до повече малки и средни предприятия и да повиши осведомеността за значението и ползите от интелектуалната собственост.

Съгласно това споразумение се предвиждат няколко съвместни инициативи като уеб семинари, обучителни модули и обмен на информация по комуникационните канали на двете организации.

Може да харесате още...