Социални медии и нарушения на права на интелектуална собственост

социални медииНарастването на електронната търговия е добре документирано, но не е ясно как напредъкът при различните технологии и навиците на потребителите засягат нарушенията на права върху интелектуалната собственост (ПИС) в интернет и поспециално в платформите на различни социални медии. Именно в този контекст Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е провела проучване, за да разбере подобре какви са обхватът и честотата на нарушенията на ПИС в социалните медии.

Проучването е в три направления, които ще представим в отделни публикации.

Анализът е извършен чрез извличане на данни от четири платформи (Facebook, Twitter, Instagram и Reddit) в шест европейски държави: Германия, Испания, Франция, Италия, Полша и Швеция.

Използване на социалните медии за дейности, свързани с нарушения на ПИС, или за популяризиране

Общо 3,9 милиона разговора, свързани с категориите и марките, избрани да представляват физически продукти, са извлечени за проучването с помощта на SIA. Найголям обем разговори при тези категории физически продукти са осъществени по отношение на играчки, парфюми и козметика. Що се отнася до цифровото съдържание, найголям е обемът на разговорите, свързани с филми, музика и видеоигри.

За разговор, свързан с нарушения на права на интелектуална собственост се счита всеки разговор, който се отнася за нарушаване на ПИС. В проучването е установено, че 11% от разговорите относно физически продукти биха могли да бъдат свързани с фалшификати, а 35% от разговорите относно цифрово съдържание биха могли евентуално да бъдат свързани с пиратство. Въпреки че количественият анализ е извършен внимателно, отбелязва се трудността нарушенията на ПИС да бъдат установени със сигурност.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...