Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

сортове растенияРазвъдчиците срещат трудности при упражняването на своите права върху национални и европейски сортове растения (PVRs). Важна причина за това явление е недоброто познаване на приложимото законодателство от страна на развъдчици, адвокати, прокурори и съдии. Ето защо, Службата на Общността за сортовете растения, в близко сътрудничество с организации на развъдчици реши да организира семинари относно упражняването на права върху сортове растения в Брюксел (2005), Варшава (2006), Мадрид (2007), Румъния и България (2008), Атина (2010) и Хамбург (2011).

В продължение на тази инициатива, на 30 май 2013г в Рим, се организира семинар със съдействието на Министерство на икономическото развитие, Италианското ведомство за патенти и търговски марки и др. организации.

Цел на семинара е споделянето на информация и опит свързани с упражняването на права върху сортове растения в Италия и евентуално на други държави членки на ЕС.

За повече информация относно събитието – CPVO

Семинар през 2010 година.

Подтикнато от трудностите, изпитвани от хората, които се занимават с нови сортове да упражняват правата си на национално и европейско ниво, Европейското ведомство за закрила на сортовете организира семинар. Целта му е участниците да споделят информацията и опита, които имат и да си помогнат взаимно.
Събитието ще се проведе на 15.04.2010г в Атина.

Източник: http://www.cpvo.europa.eu

Ден на отворени врати относно декоративните растителни видове

Университетът в Aarhus и CPVO съвместно организират „Ден на отворени врати относно декоративните растителни сортове” на 01 септември 2010г в Aarslev, Дания. CPVO ще представи полезна информация за Европейската система за защита правата върху растителните сортове, както и за процедурата по кандидатстване – изисквания към растителния материал, ДНК анализ и DUS тестване, такси, обжалвания и възражения, достъп до документи.

Източник: http://www.cpvo.europa.eu/

Може да харесате още...