СОИС Комитетът по търговски марки, ПД и ГО изследва практиката и законодателството

Женева, Юни 29, 2009
UPD/2009/314

СОИС Комитетът по търговски марки, ПД и ГО изследва практиката и законодателството в областта на  промишления дизайн (possible convergence in industrial design law and practice), както и всички въпроси относно основанията за отказ за всички видове марки (grounds for refusal of all types of marks) и техническите и процедурни  аспекти на регистрацията на колективни и сертификатни марки по време на среща на Комитетътм, проведена на  22 – 26 Юни, 2009.

Работата по поставените въпроси ще продължи на следващата среща на Комитетът, която ще е на 23 – 26, Ноември2009.

Източник: СОИС
–––––––

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...