СОИС съобщи новия управленски екип

СОИССтраните-членки на СОИС, одобриха предложенията на генералния директор Франсис Гъри за нов управленски екип, състоящ се от 4-ма заместник генерални директори и 4-ма помощник-генерални директори.

Новия екип ще бъде назначен на 1 декември 2014 година.

Г-н Гъри благодари на досегашния екип за работата им през предишния мандат, казвайки “Имаме много успешни резултати през този период и членовете на управленския екип са изиграли незаменима роля в постигането на тези резултати”.

Той каза на новите ръководители: “Очаквам с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с новия управленски екип, който е отбор с голямо разнообразие от таланти”.

Новият управленски екип на СОИС със съответните роли е, както следва:

  • Ан Лиар ( Норвегия), заместник генерален директор, сектор Култура и творчески индустрии;
  • Марио Матус ( Чили), заместник генерален директор, сектор за Развитие;
  • Джон Сантаж ( Сащ), заместник генерален директор, сектор Технологии и патенти;
  • Уанг Бининг  ( Китай ), заместник генерален директор, сектор Марки и Дизайни;
  • Майнелик Гетън ( Етиопия), помощник генерален директор, сектор Глобални проблеми;
  • Нареш Прасад ( Индия), помощник генерален директор, началник Генерален щаб;
  • Раматам Амби Съндарам ( Шри Ланка), помощник генерален директор,сектор Администрация и управление;
  • Юшиюки Такаги ( Япония), помощник генерален директор, сектор Инфраструктура.

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

Може да харесате още...