СОИС събития през периода 11 – 24 Май, 2009г.

В Женева:

–       От 11 Май 2009г. до 15 Май 2009г. (Женева, Швейцария) – СОИС – КАМОО – ще проведат интензивен курс за МСП по отношение на оценяването на ПИС

Това обучение ще даде възможност на предприемачите, регулаторните агенции, адвокатите и Търговските Камари да се обучат по отношение на всички въпроси, свързани с ИС, във връзка с предприемачеството и конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Обучението има за цел да представи на участниците по-добро разбиране по отношение на ролята на Интелектуалната собственост и нейното важно място в общата  бизнес стратегия на предприятието.Обучителната програма е предназначена за специално подбрани участници от КАМОО в Нигерия.

–       На 12 Май 2009г. (Женева, Швейцария) ще се проведе Colloque sur l’arbitrage en matière de propriété intellectuelle

–       На 13 Май 2009г.  (Женева, Швейцария) – Семинар относно Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн

Семинарът е насочен към повишаване на информираността и практическите знания по отношение на Хагската Система на СОИС за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн между промишлените предприемачи и тези на частна практика, които ползват или ще ползват за в бъдеще споменатата система.

–       От 14 Май 2009г. до 15 Май 2009г. (Женева, Швейцария) – Семинар относно Мадридската Система  за Международна Регистрация на Марки

Семинарът е насочен към повишаване на информираността и практическите знания по отношение на Мадридската Система за Международна Регистрация на Търговски Марки  между промишлените предприемачи и тези на частна практика, които ползват или ще ползват за в бъдеще споменатата система.

На други места:

–       От 12 Май 2009г. до 13 Май 2009г. (Банска Бистрица, Словакия) – Национален Семинар за Нови Правни Открития в PCT Система

–       От 12 Май 2009г. до 13 Май 2009г. (Шанхай, Китай)Séminaire sur l’innovation et la valorisation: les brevets et les marques, outils de marketing

–       От 15 Май 2009г. до 16 Май 2009г. (Киев, Украйна) – Суб-регионален Семинар за Защита на Произведенията и Изпълненията Аудиовизуалния Сектор

Източник: СОИС

 

Може да харесате още...