ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СОИС ПРИЕХА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

план за развитиеНа проведената миналата седмица в Женева 43-та серия от срещи на Асамблеите на държавите-членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) бе приет План за развитие на Организацията. Той се състои от серия препоръки за подобряване на развиваните от Организацията инициативи. Препоръките включват набор от 45 предложения, които покриват шест различни насоки за развитие, включително техническа помощ, гъвкавост, публична политика, технологичен трансфер, информационни и комуникационни технологии.

Държавите-членки са се съгласили да създадат Комитет за развитие и интелектуална собственост, който да разработи работна програма за прилагане на приетите препоръки.

Република България е член на 15 Асамблеи и органи, администрирани от СОИС. На тези поредни срещи страната ни бе представлявана от Председателя на Патентното ведомство г-н Костадин Манев – г-н Альоша Неделчев, началник отдел „Специализирани агенции, програми, фондове и други международни организации“ към Министерство на външните работи.

СОИС е агенция на Организацията на обединените нации (ООН), създадена, според учредителните ѝ документи, за да окуражава творческата дейност и да насърчава защитата на интелектуалната собственост по света. Основните органи на СОИС при вземане при решения са Общото събрание, Координационният комитет и Бюджетният комитет. Държавите – членки на СОИС, провеждат редовни срещи, на които се правят равносметки за напредъка в работата на Организацията и се обсъждат бъдещите политически насоки.

СОИС си сътрудничи с офисите за интелектуална собственост от цял свят, потребители и други заинтересовани страни за разработване на споделени електронни инструменти, услуги, стандарти, бази данни и платформи.

Може да харесате още...