Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO преминава към електронна комуникация

EUIPO

Снимка: Gerd Altmann от Pixabay

От 1 март 2021 г. редица важни промени ще повлияят на начина, по който Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO комуникира с потребителите. Промените са отразени в две ключови решения, наскоро приети от изпълнителния директор на EUIPO.

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO преминава изцяло към електронна комуникация.
  • Без факс: тъй като комуникацията посредством факс се оказва все по-малко надеждна, EUIPO преустановява тази услуга като средство за комуникация
  • eComm: Сигурната платформа за електронни комуникации на EUIPO ще бъде приетото средство за комуникация за притежателите на акаунти по всички въпроси, свързани с европейски марки и европейски промишлени дизайни посредством Потребителската зона (User Area). Потребителите, които не са избрали eComm като предпочитано средство за комуникация, ще бъдат автоматично превключени.
  • Споделяне на файлове от Потребителската зона. Бутонът „Fax alternative“, намиращ се в Потребителската зона в раздел „Комуникации“, ще бъде преименуван на „Correspondence alternative“. Макар че обичайните условия ще продължат да се прилагат, това ще служи като резервен вариант в случай на неизправност на определени електронни операции.
  • Споделяне на файлове извън потребителската зона. Ще бъде налична нова опция за потребители, които нямат достъп до своя акаунт. Платформата за споделяне на файлове ще бъде независима от уебсайта на EUIPO. Тя ще бъде достъпна през работното време на Службата на ЕС за интелектуална собственост.
  • Хипервръзки към документи. Прикачените файлове в документи, изпратени от EUIPO, ще бъдат под формата на хипервръзки, а не като физически документи, където е възможно. Хипервръзките ще водят до Потребителската зона, откъдето потребителят може да изтегли документите.
Повече няма да се използват CD и DVD като носители на данни.

Потребителите на Службата на ЕС за интелектуална собственост трябва да представят документи или други доказателства за използване в съответните производства, използвайки малки преносими устройства за съхранение на данни, като USB флаш устройства, а не външни твърди дискове.

Може да харесате още...