Промени в Наръчника за практика по търговските марки – Слоган: оценка на отличителния характер

слоганПо отношение на чл. 7(1)(b) и (c) CTMR (липса на отличителен характер и описателност, съответно), KC Абсолютни основания е приел изменен раздел на Наръчника, предлагащ насоки относно понятието слоган (преди разгледани в Раздел 7.3.6 от Наръчника, от Раздел 7.3 Описателност).

Този нов раздел в Наръчника взима предвид знакови отсъждания по отношение на слогани, постановени след последната преработка на Наръчника, а именно тези от 21/01/2010, Дело C 398/08 P, ‘VORSPRUNG DURCH TECHNIK’ (Прогрес чрез технология), параграф 47, и от 13/04/2011, Дело T 523/09 (и решението по обжалването му от 12/07/12, Дело C-311/11P) ‘WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH’ (Правим нещо много специално), прилагайки мотивите в тях, за да се дадат по-точни насоки на експерти и заявители що се отнася до релевантните фактори, които следва да се имат предвид при преценката дали даден рекламен слоган е вероятно да бъде отличителен или не (прилагайки член 7(1)(b) CTMR), както и изясняване кога такъв знак ще подлежи на възражение съгласно член 7(1)(c) заради своята описателност.

Разделът завършва с няколко полезни примера със случаи, които илюстрират различни аргументи, използвани в подкрепа на възражения съгласно член 7(1)(b) и (c).

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...