Словения приключи проект за дигитализиране на досиета на търговски марки и дизайни

дигитализиранеНа 30 октомври 2020 г. Словенското ведомство за интелектуална собственост (SIPO) успешно завърши проект за дигитализиране на своите хартиени досиета, свързани с търговски марки и промишлени дизайни. Модернизирането е във връзка с ECP5 проекта: Заснемане и съхраняване на исторически файлове (Capture and Store Historical Files (CSHF)).

Проектът CSHF, осъществяван в рамките на Проекти за европейско сътрудничество, има за цел да дигитализира хартиените досиета в националните ведомства за интелектуална собственост в ЕС, което да позволи лесен и бърз достъп до документация и данни, свързани с търговски марки и промишлени дизайни.

Процесът по дигитализиране започва през юни 2019 г. със сътрудничеството на различни екипи от EUIPO и SIPO. Въпреки затрудненията през последните месеци поради COVID-19, общите усилия на SIPO, EUIPO и доставчиците на услуги са дали възможност проекта за дигитализиране да продължи. Над 46 000 досиета на търговски марки и промишлени дизайни вече са дигитализирани.

По-рано през тази година, IPBulgaria писа за опита на България и Кипър, които също успешно се включиха в CSHF проекта. Над 3.3 милиона страници, възлизащи на 77 000 отделни досиета на търговски марки са дигитализирани в Патентно ведомство на Република България.

Крайната цел на проекта CSHF е да подкрепи участващите ведомства за интелектуална собственост в създаването на работна среда без хартия и да помогне на потребителите да взаимодействат цифрово с всички национални ведомства в рамките на ЕС.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...