След ACTA: ЕС се нуждае от нови инструменти за закрила на права на интелектуална собственост

права на интелектуална собственостЕвропейският съюз се нуждае от по-добри инструменти, за да защити европейската интелектуална собственост в трети страни, казаха евродепутати в резолюция, гласувана миналата седмица. Те молят Европейската комисия да потърси подходящи средства и методи в тази насока. В отделна резолюция, те се застъпват и за оценка и адаптиране на правилата в рамките на ЕС за борба с онлайн нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС).

„Търговския характер на много нарушения на ПИС “ и „нарастващата активност на организираната престъпност“ представляват сериозна заплаха за творчеството и иновациите, които са основни активи на ЕС на световния пазар.“

Евродепутатите искат от Комисията да се справи с този несъмнено „изключително сложен“ въпрос, за да се балансират интересите на притежателите на права, икономическите оператори и крайните потребители.

Предизвикателствата на цифровата ера

Според евродепутатите, текущият подход на Комисията не прави разлика достатъчно ясно, между физическото фалшифициране и дигитални нарушения на авторското право. Тъй като все повече цифрови платформи за продажби продават фалшиви или плагиатствани продукти, Комисията и държавите-членки на ЕС трябва да „се ангажират с онлайн платформи“ за това как най-добре да идентифицират и справят с тези нарушения.“

Като част от решението, евродепутатите предлагат ЕС и неговите страни членки да добавят протокол за борба с фалшифицирането към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

В отделна незаконодателна резолюция, изготвена от Павел Свобода (ЕНП, Чехия) и одобрена с 529 гласа на 143 и 28 въздържали се, депутатите призовават за всеобхватна правна рамка, съобразена с онлайн средата, с която да се води борба с нарушенията на ПИС в ЕС. 

Лекарства на достъпни цени

В резолюцията относно закрилата на европейски права на интелектуална собственост извън ЕС, депутатите наблягат и на необходимостта за балансиране на закрилата на ПИС с нуждата от осигуряване на достъп до генерични лекарства по цял свят, както и колко е важно да се вземат предвид интересите на пациентите, когато във фармацевтичния сектор се прилагат правилата относно ПИС.

Освен това, граничните мерки за предотвратяване навлизането на фалшиви медикаменти на европейския пазар не трябва да пречат на генеричните такива. Комисията следва също да разгледа новаторски механизми, като например патентни пулове, за да „стимулира научните изследвания като същевременно гарантира генерично производство“, добавят евродепутатите.

Източник: ЕП

Може да харесате още...