Система за възражения на трети лица

Система за възражения на трети лица към РСТ В писмо С.РСТ 1338 на СОИС са представени предложения относно промяна в Административните инструкции по РСТ, касаещи въвеждане на система, позволяваща възражения от трети лица по време на международната фаза на заявките за патент, като за целта ще се използва електронна система. Целта на въвеждането на тази система е повишаване качеството на международното проучване и улесняване работата на експертизата. За лицата, които изготвят и изпращат възраженията, системата е безплатна, като срокът, в който те могат да бъдат подадени, е от датата на международната публикация на заявката до 28-мия месец от приоритетната й дата. Системата позволява анонимни възражения, изпратени на един от езиците за публикация по РСТ, като цитираните документи, могат да бъдат на езика на публикацията им, независимо дали той е от официалните езици на публикация по РСТ.

Може да харесате още...