Повече сигурност за заявленията за регистрация на патент

регистрация на патентЕвропейското патентно въведе нова схема, която да повиши правната сигурност при подаване на заявления за регистрация на патент.

Чрез схемата „Сигурност още от проучването“ („Early Certainty from Search“), Европейското патентно ведомство си поставя за цел да издава всички доклади от проучвания и писмени становища относно патентоспособност на заявките за регистрация на патент в рамките на шест месеца от подаването им, да дава приоритет на приключването на вече започнати експертизи пред започване на работа по нови заявления, както и да ускори издаването на патенти след получаване на положително становище от експертизата.

Освен това, Европейското патентно ведомство ще се стреми да отделя необходимото специално внимание на процедурите, засягащи случаи, когато обосновани наблюдения се внасят от трети страни, които се идентифицират, както и опозиции и искания за ограничаване или отмяна.

Новата схема за регистрация на патент ще облагодетелства компании и инвеститори, търсещи закрила на своите патенти в Европа като им гарантира бързо получаване на всички доклади от проучвания и становища по заявления за регистрация на патент, осигурявайки солидна основа още в самото начало на патентните им стратегии. Схемата ще бъде полезна и за широката общественост, тъй като ще доведе до по-голяма прозрачност относно правата върху заявени патенти в Европа, предлагайки преглед на предшестващото състояние на техниката и патентоспособността на съответната заявка в съвсем ранен етап на процедурата.

Новата схема за регистрация на патент се радва на положителни отзиви от страна на потребителите на патентната система, които те са изразили по време на консултациите, проведени през първата половина на 2014г.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...