СЕРТИФИКАТИ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – БПВ

нови сортове растенияВ брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения

№ 11016 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ” с притежател Селскостопанска Академия София,  селекционери Дора Б. Бояджиева, Пловдив; Христо В. Кържин; Благой А. Андонов; Павлинка В. Стойчева, Садово.

Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.


В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения

№ 11013 – ФЪСТЪЦИ СОРТ „ЛОТОС” с притежател „Семенарска къща Садово” ООД, Чешнигирово, обл. Пловдивска, селекционер Станко Г. Деликостадинов, Пловдив.

Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.


В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения

№ 11017 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „ГИЗДА” с притежател Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово, селекционери Гинка И. Рачовска, Пловдив; Антоанета Г. Аргирова, Садово.

Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.

Източник: Патентно Ведомство


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...