Сервиз на стоки в гаранция

стокаЗамисляли ли сте се колко често се случва потребителите да не знаят своите права?!

Ето защо ще представим отговор на един въпрос, с които много често се сблъскваме, а именно – кога като потребители имаме право да получим заплатената от нас сума за стока.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба. Освен това са дефинирани и условията, при които една стока съответства на договора за продажба:

  1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
  2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
  3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
  4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

В случаите, когато това не е спазено и стоката е в гаранция – продавачът има задължението да я приведе в съответствие с договора за продажба като това е напълно безплатно за потребителя. Срокът за извършването на това е един месец от предявяването на рекламацията от потребителя. Според ЗЗП (чл. 114) след изтичането на този срок той има правото да развали договора за покупка, след което или да получи заплатената от него сума, или да поиска намаляване на цената на стоката.

Може да харесате още...