Семинар по европейски дизайни в Дания

европейски дизайниЕксперт от Ведомството за европейски марки и европейски дизайни OHIM взе участие в семинар относно регистрирани дизайни на Общността в Копенхаген, насочен към професионални потребители и организиран от Датското ведомство за търговски марки и дизайни.

Събитието провело се на 02 ноември, засегна основно процеса на експертиза на регистрирания дизайн на Общността, от подаване на заявлението за регистрация да съответната публикация. Разисквани бяха класификационната практика и тълкуване на Хагската спогодба, позволяващо международни заявки за регистрация на промишлен дизайн. Проведени бяха и сесии относно e-business инструменти, отложената публикация на дизайните, как да се направи бързо проследима заявка, e-Сертификати и e-Подновявания, както и анулирания и възражения.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...