Семинар „Управление на Интелектуална Собственост в Ситуация на Финансови Затруднения“

права на интелектуална собственост

На 10 юни 2009 Академията за Бизнес Развитие ще проведе семинар на тема „Управление на непрогресиращата интелектуална собственост“. Семинарът ще се проведе в щата Ню Джърси, САЩ. Това е първият по рода си семинар, по време на който ще бъдат разгледани проблемите в съвремието, някои от които са: 

– Ако вашите конкуренти са във финансово затруднено положение, какви са рисковете от попадането на тяхната интелектуална собственост в ръцете на недоброжелатели;

– Какво е отношението на компаниите към несъстоятелността,  ако техните лицензополучатели, лицензодатели, доставчици или клиенти изискват изискват своята защита от несъстоятелност;

– Какви мерки взимат компаниите, които са във финансово затруднение, за да избегнат банкрут

– Как да управлявате вашите настоящи или бъдещи Интелектуални Собствености;

Източник: Академия за Бизнес Развитие


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...