регионален семинар „Стратегическо използване на марките за икономическо и социално развитие“

УНССНа 15 септември в УНСС започна регионален семинар „Стратегическо използване на марките за икономическо и социално развитие“, организиран от българско Патентно ведомство, СОИС и домакина УНСС. Събитието е посветено на промените в закона за международна регистрация на марки по системата на Мадридския протокол, които влязоха в сила от 1 септември тази година. Поправките целят улесняването на заявителите и са насочени в посока на ускоряване, олекотяване и намаляване на разходите по административните процедури.

Родни и чуждестранни лектори изнесоха презентации и отговаряха на въпросите, които останаха недоизяснени за гостите на събитието.

Модератор бе г-жа Добринка Добрева, директор на „Експертиза на марки и географски означения“ към Патентно ведомство, която даде думата да открият семинара на проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС и на г-н Константин Манев, председател на ведомството. Веднага след като произнесоха речите си и пожелаха приятна работа на участниците обаче, двамата напуснаха залата.

Лекциите започнаха с реч на г-жа А. Стоянова, председател на СОИС за България, която накратко разясни развитието на Мадридската система и протокол и подготви публиката за презентациите на своите колеги, които разгледаха детайлно всички аспекти на системата.

Г-жа С. Такова, представител по индустриална собственост, изтъкна колко голямо е значението на ИС, особено за малки страни с ограничени ресурси, каквато е България. Другите нашенски лектори за деня, г-жа Ел. Алексиева, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и г-жа П. Бакалова, Асоциация за развитие на интелектуалната собственост, разгледаха въпроса за регистрация на марки от гледна точка на по-малките предприятия и настояха за политика на популяризиране сред тях на предимствата от навременното патентоване на продуктите им.

Лекторите от СОИС – г-жа П. Ладесмаки и г-н Дж. Клег разясниха пред българските специалисти процедурата по регистрация на марка и срвниха предимствата и недостатъците на различните системи – Националната, Мадридската и Обшностната. Изтъкнаха опростената, бърза и по-евтина процедура на Мадридския протокол, която същевременно предоставя защита на множество национални пазари само с една заявка, като най-добра алтернатива както за големите предприятия, така и за малкия и среден бизнес.

Семинара ще продължи и на 16 септември до обяд, кото лекциите ще се водят от представители на OHIM.

Може да харесате още...