Семинар за съдии в OHIM

Oami, семинарВ края на миналата седмица, на 14 и 15 март, съдии от целия Европейски съюз се срещнаха в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте в рамките на Съдийски семинар март 2013г.

Тези периодични семинари предлагат на съдиите, занимаващи се със случаи на интелектуална собственост, платформа за обмяна на гледни точки и становища и подпомагат стимулирането на унифицирани критерии и хармонизирани практики в ЕС.

В това издание на съдийския семинар, присъстващите съдии се фокусираха върху въпроса за компенсациите и обезщетенията при установени нарушения на права върху европейски търговски марки. Други дискутирани теми бяха как Съдилищата ще подпомагат жертвите на нарушени права на интелектуална собственост в процеса по разкриване, както и въздействието на Директива 2004/48 върху традиционната практика.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...