Семинари за представители по индустриална собственост

представители по индустриална собственостСеминари за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз”

На 11 и на 13 декември 2013 г., в Гранд Хотел София, Зала „Триадица 2” – 1-ви етаж, ул. „Гурко” № 1, гр. София, ще се проведат два поредни семинара за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз”.

Семинарите се организират от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени дизайни) (OHIM) в изпълнение на Програмата на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните – членки на ЕС.

Мероприятията ще бъдат шесто и седмо по ред за текущата година. Основната цел на семинарите за представители по индустриална собственост е да запознае участниците със съвместните проекти от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на OHIM и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации и демонстрации на инструментите за електронно подаване на заявки за регистрация на марки и на дизайни, съвместните електронни инструменти за проучвания, Таксономията и ТМClass, сближаване на практиките по отношение на заглавията на класовете, обхват на закрила на черно-бели търговски марки, както и електронен инструмент и база данни, които подпомагат борбата с фалшификациите и пиратството.

Участниците в семинарите ще получат и безплатни брошури относно проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM в областта на закрилата на европейската търговска марка и промишлен дизайн.

Може да харесате още...