Нов стандарт за улесняване на международното придвижване на семената

семенаНов международен Стандарт за фитосанитарни мерки (ISPM) за Международното придвижване на семена е приет в Инчеон, Южна Корея на 6 април 2017 г.

Той ще позволи на компаниите да пренасят семена за засаждане през границите по-ефективно, като същевременно минимизират и управляват рисковете, свързани с движението на семена.

Стандартът ще позволи на 183 страни, които са членове на Международната конвенция за растителна защита (IPPC) да определят по-научно обосновани и практически фитосанитарни изисквания за семена за засаждане.

От 2008 г. Международната федерация по семената (ISF) работи на международно ниво заедно с IPPC за развитие на ISPM, която дава насоки за Национални организации за растителна защита (NPPO) за идентифициране, оценка и управление на риска от вредители, свързани по-специално със семена.

“ISF силно приветства споразумението като важна стъпка към хармонизирани фитосанитарни мерки, които ще улеснят международното движение на семена. Това е от съществено значение за развитието на новите сортове растения, както и наличието на свободни от вредители, висококачествени семена, което е важно предварително условие за световната продоволствена сигурност“, заяви генералният секретар на ISF Майкъл Келер.

По време на 18-месечния период на изпълнение, ISF ще подкрепя националните асоциации по семената, осигурявайки обучение и материали, за да се ангажират със съответните им NPPO относно промените в националните фитосанитарни изисквания, които могат да произтекат от този стандарт. Изходната точка ще бъде Тематичния ден на 25 май 2017 г. по време на Световния ISF конгрес в Будапеща.

“Приемането е ключова първа стъпка, и сега ние призоваваме страните да прилагат стандарта в рамките на определения период от време с подкрепата и опита на ISF и нейните национални асоциации по семена,” каза още Майкъл Келер.

Може да харесате още...