Седма международна конференция „Иновациите и творчеството на жените – възможност за дизайн за малките и средни предприятия и регионите“

международна конференцияНа 20-21 март във Варшава се проведе международна конференция, организирана от Полското Патентно Ведомство (UPRP), посветена на ролята на дизайна в развитието на регионите и предприятията. По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно възможността за получаване на финансова подкрепа за предприемачите, ко-дизайнери на малките и средни предприятия за бизнес иновации в програмите на новата финансова перспектива на ЕС.

Реално, резултатът от това сътрудничество са иновативни, функционални и атрактивни продукти и услуги, които не само, че подчертават  оригиналната форма, но и отговарят с разбиране на нуждите на потребителите, включително ергономия и екология.

По време на проведената международна конференция, организирана от Полското Патентно Ведомство, предприемачи и представители на съответните творчески сектори са обменили  опит по определяне на необходимите финансови, правни и образователни мерки, които ще допринесат за по-широкото използване на промишления дизайн и внедряването на иновативни решения за малките и средни предприятия. Били са засегнати и  въпроси, свързани с иновациите в бизнеса на публично-частното партньорство.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...