СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

свободно използванеНякои музикални произведения, отговарящи на определени условия, посочени в глава пета на Закона за авторските и сродните им права (ЗАПСП), могат да бъдат използвани свободно, без за тях да се дължи възнаграждение или разрешение от автор, изпълнител и продуцент. Това може да се случи по в няколко случая:

Изтекли авторски права

След изтичането на законния срок на защита на авторските права – 70 години след смъртта на автора или последния преживял съавтор на произведение, и същевременно на сродните права – 50 години след изпълнението или издаването на произведението, то става общодостъпно за всякакъв вид използване. Остават гарантирани само следните права на автора (чл. 15, ЗАПСП):

– да иска признаване на неговото авторство върху произведението;

– да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;

Разбира се , след смъртта си авторът не може да „иска“ признание, но е прието, името му или творческият му псевдоним да бъдат отбелязани при използването.

Примерите за такива произведения са много, но на практика това са предимно класически и ранни джаз, суинг и др. произведения от началото на 20-ти век, тъй като авторът на най-скоро освободилите се от авторски права произведения е починал през 1943 година (преди 70 години).

Фолклорна музика

Според чл.4 на ЗАПСП, фолклорните творби не са обект на авторското право. Те нямат обособен автор и могат да се изпълняват свободно и използват за всякакви цели.

Въпреки, че са освободени от авторски права, понякога при накърняване на имиджа и доброто име на народа и народното творчество, държавата може да се намеси и да поиска дадено произведение, преработка на фолклорно произведение, да бъде спряно от разпространение, да се търси някакво морално възмездие – публично извинение или др.

ВАЖНО! Фолклорните произведения са освободени само от първични АВТОРСКИ права. Не трябва да се забравя, че когато някой изпълнител изпее/изсвири, и продуцент запише дадено фолклорно произведение, те притежават сродни права върху записа. При преработка и аранжимент на фолклорно произведение, преработващият получава авторски права върху преработката.

Използване на музика при специални обстоятелства

В глава пета на ЗАПСП обстойно са описани случаите в които не се дължи възнаграждение за използването на музика, или се дължи само компенсаторно такова.

Основни примери за такова използване, винаги с нетърговска цел, са:

– цитиране на текст на произведение;

– използване на части в новинарски емисии и предавания;

– с цел масово осведомяване;

– за учебни цели;

– временно записване в радио и телевизия за целите на медията;

– на религиозни и организирани от публичната власт церемонии;

– други действия, без икономически интерес.

Свободно е и възпроизвеждането (копирането) на музика за лични нужди, но за възможните копия авторите биват обезщетени с компенсаторни отчисления при вноса на потенциални носители на музика – касети, дискове, харддискове, записващи устройства и др.

 

АВТОР: Радо Михов

Може да харесате още...