Свободни работни места за инженери и учени като патентни експерти

epoАко сте инженер или учен и желаете да се присъедините към международен екип, който се запознава с най-модерните постижения в света на технологиите, можете да заявите участие в Пролетните сесии за подбор на патентни експерти в Мюнхен и Хага.

Сесиите ще се проведат, както следва:

 • Мюнхен от 2 до 6 март 2015 и
 • Хага от 23 до 27 март 2015

Процесът по подбор ще се състои от няколко стъпки:

 • Стъпка 1: Заявление
  Попълнете съответното заявление онлайн. Получаването на вашата кандидатура ще бъде потвърдено по имейл.
 • Стъпка 2: Skype интервю
  Ако заявлението ви е едно от избраните, ще бъдете поканени да участвате в Skype интервю, което ще покрие няколко области и освен това ще провери езиковите ви способности.
 • Стъпка 3: Селекция
  При успешно провеждане на Skype интервюто, ще бъдете поканени в Хага (ако сте кандидатствали за позиция в Хага) или Мюнхен (ако сте кандидатствали за позиция в Мюнхен), за да участвате във финалното селектиране, което ще продължи 1 – 2 дни. Освен това ще трябва да попълните онлайн личностен въпросник и онлайн тестове на способностите (числено и вербално мислене) преди да присъствате на подбора.

Финалното селектиране ще се състои в едно или повече интервюта лице в лице, по време на които ще бъдат оценени вашите езикови и професионални способности. Интервютата са и възможност за кандидатите да разберат повече за Европейското патентно ведомство посредством презентации и срещи с настоящи служители на ЕПВ. Кандидатите ще научат повече за работата на европейския патентен експерт, роля, която изисква уникална комбинация от експертни познания, аналитично мислене, езиковите умения и интерес към законодателството за интелектуалната собственост.

Подходящи кандидати, които не бъдат поканени за пролетните сесии, могат да бъдат взети предвид при провеждане на последващи събития. Освен това, поради високите потребности в областта на компютрите и телекомуникациите, подходящи кандидати могат да бъдат поканени на събеседване в ЕПВ преди провеждането на редовните сесии по подбор на експерти.

Крайният срок за кандидатстване е:

 • 2 февруари 2015 за Мюнхен и
 • 16 февруари 2015 за Хага.

За повече информация: ЕПВ

Може да харесате още...