Световната митическа организация и проектът IPM

митическа организацияВече една година функционира проектът на Световната митическа организация (World Customs Organization – WCO) IPM. IPM  (Interface Public Members) е защитено комуникационен метод за обмен на информация между правопритежателите, което е достъпно чрез сайтът на  WCO. Софтуерът, въведен от Световната митическа организация предоставя следните възможности:

–       база данни с информация за оригиналните и фалшивите стоки;

–       информация относно фалшивите и оригиналните стоки, която може да е полезна за митническите служители;

–       компендиум от национално законодателство в сферата на интелектуалната собственост;

Информационната среда е изключително важна за закрилата на интелектуалната собственост, като митниците са в чените редици на отговорни институции. Според сайтът на WCO 90 % от стоките, нарушаващи права на ИС са конфискувани именно от митниците в Европа, като в световен план процентът е 70%.

Източник: http://ipmpromo.wcoomdpublications.org/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...