Световен ден на интелектуалната собственост 2015

Световен ден на интелектуалната собственостСветовният ден на интелектуалната собственост се провежда всяка година на 26 април. Защо на 26 април? През октомври 1999 година Генералната Асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) одобрява идеята за избирането на специален ден, на който световната общественост да отдаде почит на научните и артистични среди, както и на институциите и експертите в областта на интелектуалната собственост. Провеждат се консултации сред държавите членки, за да се избере най-подходящата дата и да се разработи концепцията за отбелязването на Световен ден на интелектуалната собственост.

Сред предложените дати са 14 април, 8 май, 6 юли. Но най-подходящо се оказва предложението на Китай и Алжир международния ден на интелектуалната собственост да се отбелязва на 26 април, датата, на която Конвенцията за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост влиза в сила през 1970г.

Световният ден на интелектуалната собственост се отбелязва „за да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“.

Тази година Световния ден на интелектуалната собственост се посвещава на темата за музиката.

Мотото „Get up, stand up. For music” обръща внимание към промените, които влияят върху музикалната индустрия днес, перспективите на тези, които участват непосредствено в бизнес процеса за създаване на музика.

В контекста на темата “музика” в поредица от интервюта, ще ви запознаем с гледните точки на представители от различни творчески индустрии в България относно авторските права, правенето на музика в страната ни, проблеми и предизвикателства.

Може да харесате още...