Световен ден на интелектуалната собственост 2020

зелено бъдещеТази година Световният ден на интелектуалната собственост (26 април) ще обърне внимание на екологичните технологии и иновациите. Решението на СОИС е продиктувано от желанието да се разгледат по-отблизо „зелените“ иновации и устойчивите технологии, а темата е Иновации за зелено бъдеще.

„Защото изборите, които правим днес, ще оформят нашето утре. Земята е наш дом. Трябва да се грижим за нея.“

Кампанията по повод тазгодишния Световен ден на интелектуалната собственост също така отдава дължимото на много вдъхновяващи изобретатели по целия свят, които залагат на зеленото бъдеще – жените, мъжете, младите хора, които работят върху по-чисти алтернативи на настоящите технологии, базирани на изкопаеми горива и по-добри и по-устойчиви системи за управление на ресурсите. Изобретатели които използват системата на интелектуална собственост, за да защитят своята работа и нейното усвояване и използване в обществото.

Патентната система насърчава иновациите и развитието и разпространението на екологични технологии, които ни позволяват да се справим с климатичната криза и да изградим едно по-зелено бъдеще. Дизайнерското мислене и дизайнерските права заедно подкрепят оптималното използване на ресурсите и дават възможност на дизайнерите да инвестират своето време и талант в създаването на полезни, атрактивни и екологични продукти за потребителите.

Търговските марки подпомагат появата и растежа на предприятията, изградени на принципите за устойчивост на околната среда, като им позволяват да предлагат по-широка гама от екологични продукти и услуги.

Правата, свързани например с географски указания, насърчават по-устойчивото използване на природни ресурси, а правата за развъждане на растения насърчават развитието на по-устойчиви култури в подкрепа на глобалната продоволствена сигурност.

Творците, които с помощта на системата за авторско право могат да печелят прехраната си от това, което умеят най-добре, могат да изиграят ключова роля в създаването на визия за зелено бъдеще и неговите безспорни ползи.

В светлината на пандемията от COVID-19 и необходимостта да се спазват мерки за безопасност, СОИС няма да организира физически събития и насърчава общността, отбелязваща Световен ден на интелектуалната собственост да проведе предвидените мероприятия във виртуални канали.

Може да харесате още...