САЩ – ускорени процедури за търговски марки, свързани с COVID-19

търговски маркиВ отговор на пандемията с COVID-19 и с оглед на критичната необходимост от разработване и бързо пускане на пазара на медицински продукти и услуги за борба с вируса, Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) инициира Програма за приоритетна експертиза на COVID-19 търговски марки през юни 2020 г. Чрез тази програма Директорът на USPTO приема молби за предварително проучване на заявки за регистрация на марки, използвани за идентифициране на медицински продукти и услуги, свързани с COVID-19. Допустимите заявки трябва да покриват продукт, който подлежи на одобрение от Американската администрация по храните и лекарствата за използване при профилактика и/или лечение на COVID-19 или медицинска изследователска институция за профилактика и / или лечение на COVID-19.

С цел оказване на още по-силна подкрепа на усилията за борба с коронавирус, Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ сега започва Пилотна програма за приоритетно разглеждане на жалбите, свързани с COVID-19. Предвижда се програмата да ускори процедурата по разглеждане и издаване на решения за обжалване ex parte за заявления, подадени в рамките на Програмата за приоритетна експертиза на COVID-19 търговски марки. След подаване на жалбата, заявителят не трябва да предприема допълнителни действия, за да бъде включена жалбата в програмата. Достатъчно е обаждане на нарочно създадения телефонен номер на Програмата, за да се потвърди, че приоритетната заявка подлежи на ускорено разглеждане и издаване на решение.

Намеренията на USPTO са решенията по жалби, свързани с марки от Програмата за приоритетна експертиза на COVID-19 търговски марки, да бъдат издавани в рамките на шест месеца от подаването на съответната жалба.

USPTO може да удължи програмата (със или без изменения) или да я прекрати, в зависимост от натоварването и ресурсите, необходими за администрирането ѝ, нейната ефективност и отзивите от потребителите.

Източник: Ведомство за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO)

Миналия месец ви запознахме и с друга инициатива на USPTO – ведомството въведе специална категория от своята програма Patents for Humanity за изобретения, насочени към пандемията COVID-19. Подробности можете да прочетете ТУК.

 

Може да харесате още...