САЩ и Китай постигнаха рекордна патентна активност чрез СОИС за 2013 годинa

патентна активност

САЩ и Китай са с рекордна патентна активност чрез СОИС за 2013 годинa.

Общия брой на междунардони патентни заявки чрез СОИС и PCT, подадени през 2013 възлизат на 205 300, което представлява ръст с 5.1 % в сравнение с 2012 г. САЩ отбелязва двоен ръст на патентни заявки и заедно с Китай заемат 56 % и 29 % от общия прираст съответно.

С подадени 57 239 заявки през 2013 г., САЩ надвишава рекорда си от преди световната криза през 2007 г,. ( 54 046 заявки). Китай задмина Германия и се превърна в третия най-голям заявител чрез системата PCT, с Япония като втор най-голям заявител.
Източник: СОИС


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...