САЩ вече приема доклади от Службата на Общността за сортове растения CPVO

сортове растения

Служба на Общността за сортове растения

По-рано този месец Президентът на Службата на Общността за сортовете растения CPVO се е срещнал с представители на Министерството на земеделието на САЩ.

По време на срещата е припомнено, че Законът за защита на сортовете растения на САЩ беше изменен и вече включва безполово размножени видове. Това позволява на Службата за защита на сортовете растения в САЩ да приема заявления за тези родове. В резултат на това DUS докладите от CPVO и съответните експертни организации в държавите-членки на ЕС вече могат да се приемат за всички заявки за безполово размножавани сортове растения.

DUS доклади за полово размножаващи се сортове растения също биха могли да се приемат в зависимост от случая, ако заявленията отговарят на определени критерии. Например DUS докладите за някои култури, които са нови за Службата за защита на сортовете растения в САЩ, могат да бъдат приемливи.

Заявителите, които се интересуват от използването на DUS доклад от ЕС в процедура по заявяване пред Министерството на земеделието на САЩ, следва да се свържат с Jeffery Haynes, комисар, за да научат повече подробности.

Източник: Служба на Общността за сортовете растения CPVO


Нови сортове растения

Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен. Сортът трябва, освен това, да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генерично обозначение и да служи за идентифицирането му. Наименованието може да се състои от една или две думи или от комбинация от думи, букви и число, но не повече от четирицифрено число.

Сортът е нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или е предлаган със съгласието на селекционера. Различим е, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към деня на подаване на заявката.

Може да харесате още...