Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

патентно сътрудничествоНа 3 май 2013 Саудитска Арабия депозира своя инструмент за присъединяване към Договора за патентно сътрудничество (Patent Cooperation Treaty (PCT)), като с това, считано от 3 август 2013г., става 147-та договаряща страна. Тъй като Саудитска Арабия ще бъде обвързана с Глава II на PCT, тя автоматично ще бъде посочвана при всяко проучване, заявено по отношение на международна заявка, подадена на или след 3 август 2013г. Гражданите и жителите на Саудитска Арабия ще имат правото да подават заявления за регистрация на международни търговски марки съгласно Договора за патентно сътрудничество, считано от 3 август 2013г.

Всички международни заявления за регистрация на марки, подадени на или след 3 август 2013г автоматично ще включват и посочването на Саудитска Арабия.

Източник: СОИС


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...