Г-жа Мърфи срещу Английската висша лига

сателитно излъчванеДосегашната практика на Футболната асоциация на Английската висша лига е да раздава изключителни лицензи за сателитно излъчване на мачове в страните членки на ЕС. Голяма част от тях забраняват на лицензополучателите да се снабдяват с декодиращи карти, които позволяват гледане на мачовете извън лицензираните територии. Решение на Съда на Европейския съюз от миналия месец обаче, вероятно ще стане причина за частична промяна в лицензионната политика на Асоциацията. Защо?

Г-жа Мърфи от Портсмут закупила за своя пъб гръцка декодираща карта, с която си спестява над 350 паунда на месец. На наложената и глоба от £8000 тя отговаря със завеждане на дело в Районния съд в Портсмут. След отхвърлянето на нейния иск, тя се обръща към Върховния съд, а той от своя страна отправя питане до Съда на Европейския съюз.

Нарушени ли са правилата за свободна и лоялна конкуренция в ЕС? Според Съда на ЕС, договори, включващи териториален ексклузивитет, които възпрепядстват операторите да разпространяват декодиращи карти, които позволяват гледане на съответния канал извън територията, покрита от лиценза, са в противовес с европейското законодателство. Посочените карти не попадат под определението „незаконни устройства”. По друг случай, който Съдът на ЕС на последващ етап решава да разгледа паралелно с вече споменатия, ответници са вносители и доставчици на оборудване за заведения в Обединеното кралство, включително декодиращи карти, които не са официално оторизирани от Висшата лига. В защитата си, ответниците се облягат основно на разпоредбите на Договора на ЕС за свободно движение, както и на чл.81, който забранява договори и свързани практики, които могат да засегнат търговиятамежду страните членки и които могат да имат за цел да ограничат или възпрепядстват свободната конкуренция на общия пазар.

В излязлото на 4 октомври 2011г решение на Съда, се казва, че действия на възпроизвеждане, които са извършени в рамките на паметта на сателитен декодер и на телевизионен екран, покриват условията, заложени в чл 5(1) на Директива 2001/29 и следователно могат да се извършват без оторизиране от страна на правопритежателите. Директива 93/83/EEC от 27 септември 1993 относно координирането на определени правила, засягащи авторски и свързани с тях права, приложима към сателитно излъчване и кабелно препредаване, трябва да се интерпретира като нямаща отношение към законността на действията на възпроизвеждане, извършени в рамките на паметта на сателитен декодер и на телевизионен екран.

Автор: Надежда Драгомирова

Може да харесате още...