Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция от 95 352 лв. за производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио sun_oilСанкция от 95 352 лв. за производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио

Комисията за защита на конкуренцията санкционира с 95 352 лв. производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Бисер Олива“ АД, „Велизара 2000“ ЕООД, „М.М. Малешков“ ЕООД , „Загора 2000“ ООД и „Фамилекс“ ООД са извършили нарушение на чл. 15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио посредством пряко или косвено определяне на цени за препродажба.

Комисията наложи имуществени санкции на ответните дружества, както следва: „Бисер Олива“ АД – 51 432 лв., „Велизара 2000“ ЕООД – 10 044 лв., „Фамилекс“ ООД – 10 681 лв., „М.М. Малешков“ ООД – 14 730 лв., „Загора 2000“ ООД – 8 465 лв.

Производството е образувано по повод извършен секторен анализ на конкурентната среда на двата взаимосвързани пазара за производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио на националния пазар. Предмет на проучване в производството е определянето на цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио съгласно условията в договорите между производителя „Бисер Олива“ АД и дистрибуторите „Фамилекс“ ООД, „М.М. Малешков“ ЕООД, „Загора 2000“ ООД и „Велизара 2000“ ЕООД.

Механизмът за определяне на цени за препродажба на бутилирано слънчогледово олио от страна на „Бисер Олива“ АД предвижда спазване на определена от доставчика препродажна цена чрез фиксирани отстъпки за дистрибуторите и техните поддистрибутори на едро и на дребно. Допълнителен елемент е постигането на контрол при ценообразуването по веригата на реализация на продукта от дистрибуторите на едро, страни в производството, до дистрибуторите на дребно и постигане на определена крайна цена в магазинната мрежа.

Непосредственият ефект от този механизъм е елиминирането на ценовата конкуренция между дистрибуторите на производителя, между поддистрибуторите, а и косвено повлияване на крайната цена към потребителите. Дистрибуторите нямат стимул да прехвърлят ползата от постигането на по-големи обеми и реализираните вследствие на отстъпките икономии на следващото звено на реализация на продукта, като в крайна сметка лишават потребителя от възможността да се възползва от евентуално по-ниски цени, които да са резултат от оптимизирането на дистрибуционната мрежа.

Дистрибуторите са в ролята на изпълнители на ценовата политика на доставчика, който се освобождава от свързаните с това финансови и икономически рискове за сметка на дистрибутора, който на свой ред е лишен от възможността свободно и самостоятелно да определя цените на продуктите за своите клиенти под действието на естествените пазарни сили и натиск от страна на конкурентите си.

В тази връзка, една от главните цели на забраната по чл.15, ал.1 от ЗЗК е да гарантира стопанската свобода на предприятията в пазарното им поведение. Само при наличие на автономия на предприятията при вземане на решения относно конкретното им пазарно поведение, може да се проведе ефективен конкурентен процес на съответния пазар.

Може да харесате още...